Sunday, July 15, 2012

watan se door kuchh sikkon ne kya kya mujh se chhena hai..koi tadfeen ho ghar me kisi apne ki shadi ho